винил

винил

вторник, 3 апреля 2018 г.

ВТА 2157. Знаменити джаз вокалисти

ВТА 2157. Знаменити джаз вокалисти01
01.I get a kick out of you                                 (G.Gershwin)                        Louis Armstrong
Приятно ми е с теб / Приятно мне с тобой (Дж.Гершуин)   Луис Армстронг
02.Stardust                                          (H.Carmichael)                   Nat King Cole
Звезден прах / Звёздная пыль       (Х.Кармайкъл)                   Нат Кинг Кол
03.I've got you under my skin         (C.Porter)                              Frank Sinatra
Досаждаш ми / Надоедаешь мне                (К.Портър)                          Франк Синатра
04.I've grown accustomed to her face (Loewe)                          Tony Bennett
Свикнах с нейното лице / Привык к её лицу (Лоуи)              Тони Бенет
05.Alexander's Ragtime Band         (J.Berlin)                               Ray Charles
Александър джазбанд / Александр джазбанд (Дж.Бърлин) Рей Чарлз
06.Get out of my life                         (A.Toussaint)                       Joe Williams
Махни се от моя живот / Уйди из моей жизни (А.Тусен)     Джо Уилямз
02
07.I've got the world on a string      (H.Arlen)                              Louis Armstrong
Светът е в моя свят / Весь мир в моей власти (Х.Арлън)     Луис Армстронг
08.Again                                              (Newman)                            Nat King Cole
Отново / Опять                                  (Нюман)                              Нат Кинг Кол
09.What are you doing the rest of life (M.Legrand)                   Frank Sinatra
Какво ще правиш отсега нататък / Что будешь делать дальше (М.Льогран) Франк Синатра
10.Chicago                                          (Fisher)                                  Tony Bennett
Чикаго                                                 (Фишер)                               Тони Бенет
11.Let the good times roll                                 (S.Theard)                            Ray Charles
Нека си тече доброто време / Пусть проходит доброе время (С.Тиърд) Рей Чарлз
12.Evil man blues                              (L.Feather – L.Hampton) Joe Williams
Блус за лошия човек / Блюз для плохого человека (Л.Федър – Л.Хемптън) Джо Уилямз

© Балкантон, 1978

рип mvaleryi

Комментариев нет:

Отправить комментарий